• شهر سوخته زاهدان استان سیستان و بلوچستان
  • سفال کلپورگان شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان
  • چابهار، استان سیستان و بلوچستان
  • چاه نیمه شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان
  • سنگ نگاره  شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان
  • کوه های مینیاتوری شهرستان چابهار سیستان و بلوچستان
  • تفتان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
  • قلعه سب و قلعه مچی استان سیستان و بلوچستان
Loading
باز کردن همه  |  بستن همه
 پرسش های متداول
 
استان سیستان و بلوچستان
 
مساحت: ۱۸۱۷۸۵ کیلومتر مربع
 
جمعیت: ۲۳۵۴۳۲۷ نفر
 
تعداد شهرستان: ۱۹
 
تعداد شهر: ۳۷
 
تعداد بخش:۴۸
 
تعداد دهستان: ۱۱۲
 
تعداد آبادی: ۹۲۸۵

 

 

نقشه استان

 

فرمانداری ها